DÀNH CHO ĐẠI LÝ

Quý khách là cá nhân, đơn vị lữ hành, khách sạn hoặc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch? Quý khách thường xuyên có khách hàng và muốn tìm 1 đơn vị uy tín để phục vụ khách của mình, tour chất lượng, giá hợp lý. Chúng tôi có chính sách giá tốt dành cho các đại lý du lịch, khi số lượng khách gửi nhiều, quý đại lý sẽ có mức giá tốt hơn giá đang được chào bán trên các Website
100% các tour chúng tôi tổ chức đều mang cờ, mũ, bandroll với thương hiệu chung TRAVEL GROUP - LIÊN MINH DU LỊCHQuý đại lý có thể xem chương trình ở list tour dưới đây, click tên tour để xem chi tiết, có thể tải / copy chương trình gốc, chỉnh sửa  thêm logo, hình ảnh của quý công ty để chào sản phẩm tour gửi khách hàng của mình. Quý đại lý bán bằng giá của chúng tôi chào cho khác hàng trên các kênh Website của chúng tôi
 
Loại tour: Khởi hành từ: Điểm đến
Mã Tour Tên tour
Click để xem chi tiết và tải file word, PDF
Số ngày Ngày khởi hành Giá bán (vnđ) Chỗ còn nhận Giữ & Đặt tour Liên hệ/Hỗ trợ
GT521 4 Ngày 19-04-2019 22.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT521 4 Ngày 28-04-2019 25.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT521 4 Ngày 10-05-2019 21.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT521 4 Ngày 17-05-2019 21.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT512 3 Ngày 29-03-2019 18.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT512 3 Ngày 03-04-2019 18.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT512 3 Ngày 05-04-2019 18.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT512 3 Ngày 12-04-2019 18.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT512 3 Ngày 19-04-2019 18.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT512 3 Ngày 28-04-2019 20.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT512 3 Ngày 10-05-2019 16.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT512 3 Ngày 24-05-2019 16.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT512 3 Ngày 31-05-2019 16.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT512 3 Ngày 07-06-2019 16.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT512 3 Ngày 14-06-2019 16.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT512 3 Ngày 21-06-2019 16.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT512 3 Ngày 28-06-2019 16.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT519 3 Ngày 30-05-2019 19.888.000 15

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT519 3 Ngày 27-06-2019 19.888.000 25

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT516 4 Ngày 14-06-2019 27.888.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT515 5 Ngày 13-07-2019 36.388.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT526 6 Ngày 27-04-2019 39.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT526 6 Ngày 15-05-2019 31.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT526 6 Ngày 18-05-2019 31.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT526 6 Ngày 21-05-2019 31.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT525 5 Ngày 26-04-2019 32.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT525 5 Ngày 09-05-2019 27.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT524 5 Ngày 09-05-2019 26.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT524 5 Ngày 22-05-2019 26.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT513 5 Ngày 07-07-2019 28.888.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT514 4 Ngày 07-05-2019 24.888.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT520 4 Ngày 13-04-2019 16.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT520 4 Ngày 19-04-2019 16.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT520 4 Ngày 23-04-2019 16.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT520 4 Ngày 10-05-2019 16.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT520 4 Ngày 17-05-2019 16.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT520 4 Ngày 24-05-2019 16.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT520 4 Ngày 31-05-2019 16.990.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT523 5 Ngày 24-04-2019 27.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT523 5 Ngày 25-04-2019 27.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT523 5 Ngày 15-05-2019 26.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT522 4 Ngày 09-05-2019 21.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT522 4 Ngày 16-05-2019 21.900.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT518 5 Ngày 28-04-2019 33.888.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT517 4 Ngày 20-05-2019 24.888.000 32

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT503 6 Ngày 26-03-2019 40.900.000 10

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT503 6 Ngày 27-03-2019 40.900.000 10

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT503 6 Ngày 29-03-2019 40.900.000 10

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT503 6 Ngày 03-04-2019 40.900.000 10

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT503 6 Ngày 07-04-2019 40.900.000 10

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT501 5 Ngày 28-03-2019 34.900.000 10

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT501 5 Ngày 30-03-2019 34.900.000 10

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT501 5 Ngày 03-04-2019 34.900.000 10

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT501 5 Ngày 05-04-2019 34.900.000 10

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT501 5 Ngày 25-04-2019 34.900.000 10

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT501 5 Ngày 26-04-2019 34.900.000 10

Booking

MS. DUNG: 0903 262 122 i
MS. NHÀN: 0936 041 799
GT504 6 Ngày 07-04-2019 40.900.000 2

Booking

Nhàn i
Nhàn: 0936 041 799
GT504 6 Ngày 14-04-2019 40.900.000 8

Booking

Nhàn i
Nhàn: 0936 041 799
GT509 6 Ngày 27-03-2019 15.990.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT509 6 Ngày 29-03-2019 15.990.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT417 6 Ngày 27-04-2019 48.900.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT417 6 Ngày 21-05-2019 37.900.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT417 6 Ngày 25-06-2019 37.900.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT417 6 Ngày 23-07-2019 37.900.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT417 6 Ngày 27-08-2019 37.900.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT417 6 Ngày 24-09-2019 37.900.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT511 5 Ngày 26-03-2019 14.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT511 5 Ngày 11-04-2019 14.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT511 5 Ngày 18-04-2019 14.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT511 5 Ngày 26-04-2019 14.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT508 6 Ngày 02-04-2019 24.990.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT508 6 Ngày 16-04-2019 24.990.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT508 6 Ngày 30-04-2019 26.990.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT508 6 Ngày 14-05-2019 24.990.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT508 6 Ngày 28-05-2019 24.990.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT507 4 Ngày 30-03-2019 14.990.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT435 5 Ngày 29-03-2019 12.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT505 5 Ngày 10-04-2019 15.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT505 5 Ngày 15-05-2019 15.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT505 5 Ngày 29-05-2019 15.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT505 5 Ngày 05-06-2019 15.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT505 5 Ngày 12-06-2019 15.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT505 5 Ngày 19-06-2019 15.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT505 5 Ngày 26-06-2019 15.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT505 5 Ngày 10-07-2019 15.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT505 5 Ngày 17-07-2019 15.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT505 5 Ngày 24-07-2019 15.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 06-04-2019 18.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 13-04-2019 18.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 20-04-2019 18.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 27-04-2019 19.990.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 11-05-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 18-05-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 25-05-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 01-06-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 08-06-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 15-06-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 22-06-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 29-06-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 06-07-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 31-08-2019 19.490.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 07-09-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 14-09-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 05-10-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 12-10-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 19-10-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT451 7 Ngày 26-10-2019 18.490.000 0

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT426 6 Ngày 26-03-2019 11.990.000 8

Booking

Ms.Như i
0936 267 808
GT004 9 Ngày 29-03-2019 51.900.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT004 9 Ngày 23-04-2019 51.900.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT004 9 Ngày 24-05-2019 51.900.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT004 9 Ngày 21-06-2019 51.900.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT004 9 Ngày 05-07-2019 51.900.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT005 12 Ngày 20-04-2019 64.500.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT005 12 Ngày 08-05-2019 64.500.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT005 12 Ngày 30-05-2019 64.500.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT005 12 Ngày 12-06-2019 64.500.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT005 12 Ngày 26-06-2019 64.500.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT005 12 Ngày 10-07-2019 64.500.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT005 12 Ngày 18-07-2019 64.500.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT005 12 Ngày 24-07-2019 64.500.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT005 12 Ngày 02-08-2019 64.500.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT005 12 Ngày 22-08-2019 64.500.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT398 13 Ngày 06-06-2019 68.900.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT398 13 Ngày 20-06-2019 68.900.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT398 13 Ngày 04-07-2019 68.900.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT398 13 Ngày 18-07-2019 68.900.000 31

Booking

Phượng i
0916171589
GT026 4 Ngày 30-03-2019 10.290.000 19

Booking

Phượng i
0916171589
GT485 6 Ngày 26-03-2019 23.900.000 20

Booking

Phượng i
0916171589
GT485 6 Ngày 31-03-2019 23.900.000 20

Booking

Phượng i
0916171589
GT485 6 Ngày 07-04-2019 23.900.000 20

Booking

Phượng i
0916171589
GT485 6 Ngày 13-04-2019 23.900.000 20

Booking

Phượng i
0916171589
GỬI YÊU CẦU ĐẶT TOUR X

TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT

Khởi hành:

Người lớn * Trẻ em từ 2 đến 11 tuổi Trẻ em dưới 2 tuổi

Vui lòng điền những thông tin có dấu *

Lưu ý: Đây không phải dịch vụ đăng ký tự động.

Chúng tôi sẽ liên lạc đến qúy khách về thông tin đăng ký trong khoảng thời gian 24 giờ.

Đóng
X

ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Đăng nhập hoặc đăng ký
Email
Mật khẩu